NINA J. HEDKROK

MUSTAA SAMETTIA

NINA J. HEDKROK

MUSTAA SAMETTIA

SYDÄMELLISESTI KIITOS SINULLE

Sydämellisesti kiitos Sinulle äänestäsi. 

Tunnelmakuvia Liike Nyt vaalivalvojaisista jossa esiinnyin yhdessä Mustaa samettia orkesterini kanssa. Kiitos upeat soittajani; Jan Sormo(bass), Petri Herranen(sax) ja orkesterin tukeni ja turvani, niin PRO kapellimestarini Mikko Mattila (piano) - teitte illastani onnistuneen.

Erityiskiitokset ansaitsevat: Make Up artist Piritta Hirvanen joka on huolehtinut minulla hiukset ja meikit by Joe Blasco Suomi, sekä vaali- ja studiokuvieni valokuvaaja Veli-Pekka Väisänen, Väisäsen Kuva & Sävel.

Kiitos Valitsijamiesyhdistykseni nimienkerääjille, Metrosuutarit ja kaikki nimilistaani nimensä laittaneet mikä mahdollisti ehdokkuuteni Eduskuntavaaleissa. 

Eduskuntavaalit on nyt käyty ja itse olen ensikertalaisena tyytyväinen omaan suoritukseeni.  Lopullinen tarkistettu äänimääräni 448 ei tällä kertaa riittänyt  Eduskuntaan, mutta olen nyt monta kokemusta rikkaampi. Tässä on nyt aikaa miettiä tulevaisuutta eteenpäin.

Sydämestäni kiitos Sinulle kansalainen antamastasi äänestä, luottamuksestasi minuun. Olen otettu siitä äänimäärästä jonka ensikertalaisena sain erittäin lyhyellä (2 kk) kampanjatyöllä, ilman flyereita ja olemattomalla budjetillani. 

Sain vaalitapahtumissa ja toreilla tavata paljon erilaisia ihmisiä ja kuunnella monenlaisia elämäntarinoita, välillä yhdessä naurettin ja välillä vuodatettiin kyyneleitä. Parasta oli kohtaamiset ja keskustelut äänestäjien kanssa.

Liike Nyt tiimin ja ehdokkaiden kanssa tämä matka oli huikea ja Helsingin vaalipiirin yhteishenki oli mitä mahtavin. Hjallikselle vielä suuret onnittelut alkavasta Eduskuntatyöstä. Onnittellut ja onnistumisen iloa myös kaikille muille ehdokkaille. Me teimme huikean kampanjan.  Matkani aiikana löysin ja sain elämääni teistä myös uusia upeita ystäviä. Huipputiimi.

Kiitos kaikille matkallani mukana kulkeneille, kiitos Sinulle, sydämestäni kiitos. Rakastetaan toisiamme ja pidetään toisistamme huolta ❤️

Vaalipäivä ja vaalivalvojaiset 14.4.2019

ILAMSTOMUUTOKSEEN ON REAGOITAVA AJOISSA

Vaalikampanjani aikana olen keskustellut lukuisten äänistäjien kanssa tulevaisuudesta, siitä miten hiilinieluja saisi pienemmiksi. En ole ilmastoasioissa fanaatikko vaan realisti joka perustan näkemykseni puhtaati faktoihin. Ilmastoasioista on myös hyvä käydä avointa ja rakentavaa keskustelua. Haluan kuunnella ja kuulla kansalaisten mielipiteitä, haluan lukea asiantuntijalausuntoja tutkimustuloksista. Luotan asiantuntijalausuntohoihin jotka perustuvat teknologiakeskusten ja korkeakoulujen tutkimustuloksiin, tutkittuun tietoon. Teknologiakeskuksia tulisikin entisestäään lisätä, myös muualle kuin pääkaupunkiseudulle, jotta tulevaisuudessa saisimme asiantuntevaa osaamista niin kotimaahan kuin vientivaltiksi muihin maihin. Mielestäni parlamentissa tapahtuva äänestys tulisi myös pohjautua tutkittuun tietoon eli faktoihin. Ihmisoikeuksien, eläinten oikeuksien ja luonnonsuojelun puolestapuhujana on hiilinielujen vähentäminen minulle sydämen asia. Syksyllä minusta tulee isoäiti ja siksi haluan, että lapsenlapseni voisivat syntyä, elää ja kasvaa puhtaassa ja turvallisessa elinympäristössä sekä tulevaisuudessa viettää turvallista vanhuutta ilman ympäristösaasteita. Toki toivon samaa turvaa itsellenikin ja Sinullekin. Mielenkiintoisimman keskustelun ilmastomuutoksesta kävin hiljattain ystäväni Matti Illin kanssa jolla on laajempi perehtyneisyys ilmastoasioissa. Ystäväni mukaan kasvihuoneilmiö on vallinnut maapallolla jo miljardeja vuosia jonka ansiosta eläminen täällä pallolla on ylipäätään mahdollista. Ilman kasvihuoneilmiötä maapallon lämpötila olisi -18 astetta nykyisen +15:n sijaan ja maapallo olisi autio, jään peittämä erämaa.Ilmastokysymyksissä pitäisikin kasvihuoneilmiön sijaan puhua kasvihuoneilmiön kiihtymisestä, nopeutuneesta ilmastomuutoksesta tai maapallon hallitsettomasta lämpenemisestä. On arvioitu, että tämän vuosisadan loppuun mennessä ilmasto lämpenee 1,1-6 astetta jolloin meren pinta nousisi jopa 17cm. Lisäksi maapallon kuivat alueet kuivuvat entisestään ja rankkasateet ja tulvat lisääntyvät rannikoilla ja alavilla mailla. Osa ilmaston lämpenemisestä voidaan selittää esimerkiksi auringon säteilyvoimakkuuden muutoksilla ja tulivuorten purkauksilla. Suuren osan ilmastokaasuista muodostaa vesihöyry, jonka syntyyn ihmiskunta ei voi juurikaan vaikuttaa. Ilmakehän valtakaasut typpi ja vety eivät aiheuta kasvihuoneilmiötä. Vesihöyry on luonnollisin kasvihuonekaasuista. Vesihöyryn katoamisaika luonnossa on lyhyt, noin 7 – 10 vuorokautta. Kasvihuonekaasujen viipymisaika ilmakehässä vaihtelee muutamasta päivästä (vesihöyry) satoihin vuosiin (hiilidioksidi, typpioksiduuli). Myös niiden lämpövaikutukset poikkeavat suuresti toisistaan. Esim. typpioksiduulin (dityppioksidi) lämmittävä vaikutus on 300 kertaa voimakkaampi kuin hiilidioksidin. Ihmisten aiheuttama myötävaikutus ilmaston lämpenemiseen on kiistaton. Jatkossa tulisikin perustaa lisää tegnologiakeskuksia joiden avulla voitaisiin tehdä toistuvuia mittauksia jolloin havaittuinin ilmastomuutoksiin voitaisiin reagoida mahdollisimman nopeasti jotta maapallomme säilyisi myös tuleville sukupolville elinkelpoisena. Nykyinen päätöksenteko ja ilmastokysymysten käsittely on liian hidasta ja siihen tulisi saada pikaisesti muutos.

Masa iloinen kala haluaa uida saasteettomassa Itämeressä (kuvitus Matti Illi. Iloinen kala, kalakuvan lähde: Koulujen kuva-arkisto)

KAMPANJAT JOIHIN OLEN SITOUTUNUT

VANHUSTEN KYYKYTTÄMISEN ON LOPUTTAVA !

Vanhusten hoidosta ja vanhuspalvelulaista puhutaan ja on paljon puhuttu. Arvokas vanhuus on mielestäni sitä, että vanhus kokee olevansa rakastettu, hänestä välitetään. Turvallinen vanhuus on sitä että eläke riittää lääkkeisiin, terveelliseen ja monipuoliseen ruokaan sekä virkistystoimintaan.

Kotonaan joko yksin tai puolisonsa kanssa asuvat sekä pitkäaikaishoidossa "makaavat" vanhukset, yhtä kaikki he tarvitsevat elämäänsä vakautta ja virkistystä. Oman isoäitini tilanne on siitä hyvä, että hän pystyy perheensä ja kunnallisen tehostetun kotihoidon turvin vielä asumaan kotona. "Minä haluan olla kotona, en halua mihinkään laitokseen" - sanoin famoni, eli isoäitini. Toteutimme hänen toiveensa asua kotonaan koska se oli mahdollista toteuttaa yhteistyössä kunnallisen kotipalvelun kanssa joka palvelut isoäitini maksaa omasta eläkkeestään. Perheemme auttaa isoäitiä kaikin mahdollisin tavoin, myös ateriapalvelussa. 

Valitettavasti kaikilla vanhuksilla ei ole omaisia tukemassa, vaan he ovat täysin ulkopuolisen avun varassa.Tehostetussa kotipalvelussa ovat kuntien resurssit pienet, varsinkin pienissä kunnissa, koska yksinkertaisesti rahaa ei löydy palkata tarvittava määrä työntekijöitä. Yhdellä kotihoitajalla voi olla päivässä jopa kymmeniä asiakkaita joista useimmat ovat lähes vuodepotilaita. Fakta on kuitenkin se, että peruspalvelut pitää kuulua kunnille, olla kuntien vastuulla.

Arvokkaaseen ja turvalliseen vanhuuteen kuuluvat terveydenhuollon lisäksi myös monipuolinen ja terveelinen ravinto. Valitettavasti se ei kaikkien vanhusten kohdalla pääse toteutumaan ja monet pienillä eläkkeillään olevat vanhukset ovat joutuneet eriarvoiseen asemaan silloin jos he ovat joutuneet valitsemaan lääkkeiden ja ruuan väliltä.

Entäpä sitten jos iäkkään pariskunnan paremmin tienannut puoliso sairastuu vakavasti ja hänestä tehdään pysyväishoitopäätös jossa 85% hänen tuloistaan menee hoitomaksuna. Nykyiset iäkkäät vanhukset aloittivat työelämänsä jopa 1940 luvulla jolloin perhemallit olivat erilaisia kuin nykyisin. Toinen puolisoista saattoi käydä työssä ja hankkia perheen elannon kun taas toinen puoliso oli kotona hoitamassa perhettä. Mikäli tuo puoliso, joka oli huolehtinut toimeentulosta, otetaan pysyvään hoitoon, niin silloin kotiin jäävällä puolisolla ei ole varaa maksaa elinkustannuksia. Lain lähetekeskustelussa on sanottu ettei kotiin jäävälle puolisolle voida osoittaa varoja toisen tuloista sillä pulison siirryttyä pysyväishoitoon eivät puolisot enää käytännössä elä samassa taloudessa. Jos toinen puoliso kuolee, saa toinen leskeneläkettä, mutta jos puoliso elää ja on hoidossa, saa toinen tulla toimeen omillaan. Tämä vääryys tulisi laissa korjata.

Lisäksi uuden hallituksen tarkistettaviin lainsäädännöllisiin asioihin tulisi liittyä myös tehostettu palveluasuminen. Nykyisessä mallin mukaan tehostetussa palveluasumisessa olevan henkilön tuloista viedään 85% josta usein hänelle jää lain määräämä 100€ minimisumma josta sitten pitäisi itse kustantaa lääkkeet, vaatteet ja hygieniatarvikkeet, jotka eivät kuulu tehostetun palveluasumisen palveluun. Käytännössä se tarkoittaa sitä että hoidossa oleva joutuu turvautumaan ystävien ja sukulaisten apuun.

Köyhyys ja nälkä ovat Suomessa totta. Edellinen hallitus kyykytti kansan polvilleen. Eriarvoisuus on lopetettava ja jokaiselle kansalaiselle on annettava ihmisarvo.

Äänestämällä voi vaikuttaa myös siihen jotta politiikka muuttuisi avoimenpaan suuntaan. Yhdessä päättäminen olisi tätä päivää. Päätetään tulevaisuus yhdessä millaiseen yhteiskuntaan jälkeläisemme syntyvät, millaisessa Suomessa haluamme elää, asua ja viettää turvallista sekä arvokasta vanhuutta.

Sinun,

kansanedustajaehdokas 280 Nina J. Hedkrok, Liike Nyt

102 vuotias rakas famoni (isoäiti) voi asua kotonaan janauttia perheensä tarjoamasta hemmottelusta <3

Rakastetaan toisiamme ja pidetään toisistamme huolta <3 Famo 102v ja Nina 53v.

27.3.2019 VAALILUPAUS ON LUPAUS

Vaalien alla monet järjestöt ottavat yhteyttä ja pyytävät allekirjoittamaan omia vaaliteesejään. Olenkin lupautunut kansanedustajaehdokkaana tukea mm. "Olen ääni lapselle " - kampanjaa ja antanut "Sisäilmalupauksen". Lisäksi on monia muitakin hyviä hankkeita joita olen allekirjoittanut kuten olen "Terveysehdokas". 

Olen tehnyt useita vaalikoneita mm. YLE, MTV, IS, HS, IL, Omaishoitajaliiton, Luovien alojen, Nuorten ja Ilmasto/ympäristö vaalikoneet. 

Löydyn Facebookista @NinaEduskuntaan linkistä : https://www.facebook.com/NinaEduskuntaan/

Kannatan myös kaupunkipyöräilyn ja pyöräily- ja kävelyteiden lisäämistä ympäristösaasteiden vähentämiseksi ja julkisen liikenteen lisäämistä yksityisautoilun vähentämiseksi.

Vuonna 2004 ollessani ehdolla Kunnallisvaaleissa allekirjoitin "Malmin lentoaseman puolesta" enkä ole mielipidettäni asiasta muuttanut. Malmin lentoaseman maaperä on saastunutta ja pudistustyöhön tarvittavat miljoonat voidaan kyllä käyttää järkevimpiin kohteisiin ja Helsingin asuntotuotantoa voidaan tehdä muuallakin sillä joutomaata Helsingissä kyllä riittää. Suomen ympäristökeskuksen tutkimusten mukaan Malmin lentokentän maaperässä on paikoitellen kohonneita metallipitoisuuksia, öljypitoisuuksia ja polyaromaattisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä. 

Monet yhdistykset pyytävät allekirjoitusta ja siten ehdollistamaan ehdokasta tukemaan hankkeitaan jollain tietyllä sumalla, vaikkapa sadoilla miljoonilla. Rehellisenä kansalaisena en voi allekirjoittaa jotain sellaista mitä en kenties pystyisikään eduskunnassa pitämään. Mahdotonta sanoa löytyykö valtion budjetista jollekin tietylle hankkeelle sadat miljoonat ensin asiaan perehtymättä saati tutkimatta käyttämällä avuksi asiantuntijalausuntoja. Pitää myös miettiä mistä rahat saadaan ja mistä muusta rahat olisivat silloin pois. En voi luvata kansalaisille jotain sellaista mikä ei ehkä toteutuisikaan.

Mikäli allekirjoittaisin vaaliteeseissä lupaavani satoja miljoonia sinne tai tänne niin valehtelisin, mutta jos lupaan tukea jotain hanketta, niin silloin puhun totta.  En halua valehdella, vaan olla rehellinen. Minulle on todella tärkeää pitää ne lupaukset mitä olen luvannut. En siis lupaa sellaista mistä en ole täysin varma että saadaanko hanke oikeasti toteutumaan. Toki lupaan yrittää tehdä kaikkeni sen asian eteen minkä puolesta olen asiaa luvannut ajaa. Kansanedustajan työ on pitkälti asioihin perehtymistä, neuvottelutaitoa ja yhteistyötä monien muiden kanssa. Parempi on edes laiha sopu kuin lihava riita. Tarvittaessa pitää osata olla tiukka ja päättäväinen, mutta myös lempeä ja diblomaattinen. Omat vahvuuteni ovat juuri nuo edellä maininut asiat.  

Suomessa on monia hyviä ja tärkeitä hankkeita joihin valtion budjetista pitäisi löytyä kunnille tukirahaa. Valtio budjetista kunnille on annettava enemmän tukirahaa. Valtion tulisi myös valvoa kuntia siten, että valtiolta kunnille suunnattu tukirahat menisivät siihen kohteeseen minne ne on myönnetty.

 Kiitos kun luit tekstini,

Sinun ehdokkaasi 280 Nina, Liike Nyt, Helsinki

SINUA KANSALAINEN TERVEHDIN <3

Mielestäni vaalityössä on tärkeää kohdata kansalaisia. Haluankin olla kansalaisille helposti lähestyttävä ihminen, sellainen kansanedustaja joka kuuntelee ja jonka kanssa voi keskustella mieltään askaruttavista asioista.

Liikkuessani toreilla ja muissa vaalitapahtumissa ovat rohkeasti kansalaiset minua lähestyneet ja kertoneet omat huolensa. Monia elämäntarinoita olen kuunnellut joista jotkut ovat olleet koskettavia kun taas toiset ovat ollleet menestystarinoita.

Yhteistä kaikilla kansalaisilla joita olen kohdannut on kuitenkin ollut huoli Suomen ja suomalaisten tulevaisuudesta. Useiden lapsiperheiden, eläkeläisten ja vanhusten köyhyys on totta. "Meidän vanhukset ovat heitteillä"  ja "ympäristösaasteet tuhoo maapallon" on ollut monien sanoma.  Totta se on, sitä en voi kiistää ja siksi olen ehdolla Eduskuntaan jotta Suomi laitetaan remonttiin !  

Jotkut ovat kysyneet miksei minulla ei ole flyereita eli paperisia painettuja vaaliesitteitä eikä käyntikortteja. Yksinkertaisesti siksi, koska luonnon ja eläinten oikeuksien puolestapuhujana en halunnut lisätä ympäristösaasteita paperisaasteella, enkä siten olla metsien hakkuun hiilinielu. En siis teettänyt paperiesitteitä enkä mainosta sanomalehdissä. Oman vaalityöni teen kaduilla ja toreilla kophtaamalla kansalaisia, näkymällä sosiaallisissa medioissa kuten täällä kotisivullani, Facebookissa ja YouTube kanavallani. 

Yhtenä vahvuutena kansanedustajana minulla olisi hyvät neuvottelutaidot joita eduskuntatyössä tarvitaan jotta saada voidaan sovussa rakentaa tästä maasta terve ja hyvinvoiva yhteiskunta. Tulevaisuuden Suomi jonne olisi hyvä syntyä, maa missä olisi turvallista elää ja asua sekä viettää arvokasta ja laadukasta vanhuutta.

Suomi joka rakennettaisiin rakkaudella ja välittämisellä, Suomi jossa kansalaiselle annettaisiin viimeinkin ihmisarvo. Lähtökohtaisesti Suomen rakentaminen tulisi aloittaa niin, että ajatellaan kansalaisen eli Sinun olevan  ihminen eikä kone. Eduskunta on koneisto joka päättää valtion budjetista eli kansalaisten hyvinvoinnista, mutta kansanedustajan tulisi olla inhimillinen ihminen ja ajaa aina ensisijaisesti kansalaisen etua. Eikö vain ?!

Mitä mieltä Sinä olet ? Millainen olisi Sinun yhteiskuntasi ?

 

 

280 KANSANEDUSTAJAEHDOKAS NINA J. HEDKROK - SYDÄMELLÄ EDUSKUNTAAN